عضو انجمن صنفی تولید کنندگان بتن سبک سلولی ایران(CLC)

تولید کننده کلیه محصولات بتنی شامل انواع جداول بتنی، انواع کف پوشهای بتنی (جالیز، موزاییک و ...) تولید انواع بلوک های سیمانی و... مجری تخصصی کف سازی های بتن سبک با فوم بتن

تولید کننده کلیه محصولات بتنی شامل انواع جداول بتنی، انواع کف پوشهای بتنی (جالیز، موزاییک و ...) تولید انواع بلوک های سیمانی و... مجری تخصصی کف سازی های بتن سبک با فوم بتن

شرکت عمران گستر ایده نو عضو انجمن صنفی تولید کنندگان بتن سبک سلولی ایران(CLC)

تولید کننده کلیه محصولات بتنی شامل انواع جداول بتنی، انواع کف پوشهای بتنی (جالیز، موزاییک و ...) تولید انواع بلوک های سیمانی و...

مجری تخصصی کف سازی های بتن سبک با فوم بتن

اجرای مخازن بتنی

اجرای کانالهای بتنی

اجرای جوی و نهرهای بتنی

اجرای جدول گذاری بصورت تک جدول ، جدول گذاری دوبل و اجرای کانیو

دیدگاه خود را بیان کنید